Nye indlæg

 

TEMA: Tilknytning og hjernens opbygning. 2. indlæg

07-08-2016 08:50
"Tilknytning" - 2. indlæg
 
I vores 1. indlæg her på bloggen omkring ’tilknytning’, var vi inde på, hvad ’tilknytning’ egentligt er. I dette indlæg vil vi kort fortælle om hjernens opbygning og tilknytningsstil, eftersom det er interessant at forstå lidt om hjernens opbygning, da hjernen og tilknytningsstilen i høj grad hænger sammen.
 
Vi ønsker dig god læsning!

Menneskehjernen (vores bevidsthed) er opbygget med det vi kalder for højre og venstre hjerne halvdel.
Højre hjernehalvdel udvikles primært og dominerer fra 8 mrd. til vi er 3 år. Det er den del af hjernen som vi ’mærker med’ og her hvor den følelsesmæssige og kropslige bevidsthed bliver dannet. Også via den   non-verbale kommunikation.
Venstre hjernehalvdel udvikles senere og dominerer fra 3 års alderen. Det er den del af hjernen vi ’forstår med’ og her, hvor den sproglige og narrative intelligens bliver dannet.
 
 
Venstre hjernehalvdel er central i forhold til at kunne mentalisere (Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde. Vi mentaliserer alle, når vi interagerer med hinanden, men vi er sjældent opmærksomme på, at vi gør det).
 
Et barn mødes afstemt af sine forældre/omsorgspersoner, når der både er støtte til at mærke (højre hjernehalvdel) og til at forstå (venstre hjernehalvdel).
 
Det betyder, at hvis et barn ikke mødes afstemt udvikles en af de tre utrygge tilknytningsstile:
Undgående – ambivalent - desorganiseret
 
Tilknytningsmønsteret kan aktiveres senere i livet ved feks. chok eller traumer, store nye forandringer som kan virke skræmmende, osv..
 
Det betyder at i et parforhold, kan tilknytningsmønsteret i høj grad komme i spil, hvis man oplever at partneren feks.: Ikke lytter til dig, ikke er tilgængelig for dig, afviser dig, ikke vil forstå dig, ikke overholder aftaler eller hvad han/hun har lovet, ikke møder dig i dine følelser og behov. Helt ubevidst, kan dit gamle tilknytningsmønster derfor blive aktiveret igen, for at sikre din ’overlevelse’ – og det er selvsagt ikke altid hensigtsmæssigt i parforholdet, hvilket medfører uhensigtsmæssige mønstre mellem jer.
 
Så hvad kan du/I gøre? Jo, først og fremmest er det vigtigt at få identificeret, hvilket tilknytningsstil I hver især har, og dermed prøve at forstå hinanden i højere grad. Dette kræver oftest hjælp fra en terapeut, men lad os give jer nogle bud i vores 3. og sidste indlæg om 4 dage.

 
Vi hjælper jer gerne videre på rejsen ind til et (måske) bedre parforhold.

 
 
De bedste hilsner fra
Anna og Sanne

Kategori: Parforhold

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

 
PARsomhed v/Anna Østergaard og Sanne Haaning | CVR: 32921027